Inner Banner

نمای ویلا با سمنت برد و بتن اکسپوز

امتیاز دهید :
نمای ویلا با سمنت برد و بتن اکسپوز
منظره نما از قسمت حیاط
6
5
4
3
2
1
منظره نما از قسمت حیاط
6
5
4
3
2
1
کارفرما: اقای مهندس شمس آبادی وضعیت پروژه: اتمام
بازسازی نمای قدیمی ویلا با استفاده از سمنت برد و بتن اکسپوز و شیشه های کرتین وال

جهت کاهش وزن سازه نما به بنای قدیمی ساختمان، و همچنین تسریع در زمان برای زیرسازی این نما از LSF استفاده شده و سمنت برد و بتن اکسپوز و شیشه کرتین وال در نما اجرا شده است.