Inner Banner

طراحی نمای کامپوزیت و ترموود ساختمان گوهر ری

امتیاز دهید :
طراحی نمای کامپوزیت و ترموود ساختمان گوهر ری
نمای کلی
اجرا شده بدون هیچگونه فیلتر
نمای شب
نورپردازی شب
پس از پایان کار
نمای کلی
اجرا شده بدون هیچگونه فیلتر
نمای شب
نورپردازی شب
پس از پایان کار
کارفرما: آقای نقی زاده وضعیت پروژه: اتمام

طراحی و اجرای نمای ساختمان گوهر ری با  310 متر نمای کامپوزیت و 40متر چوب ترموود. کندونما همچنین پروژه های شبیه با سمنت برد طراحی و اجرا کرده است .
آدرس ساختمان گوهر ری، شهر ری- میدان شهید غیبی- نبش کوچه ایزد خواه می باشد.