Inner Banner

سمنت برد با طرح اسلیمی در ساختمان

امتیاز دهید :
سمنت برد با طرح اسلیمی در ساختمان
3
2
1
3
2
1
کارفرما: جناب آقای صفاریان وضعیت پروژه: اتمام
در این پروژه ورق فایبر سمنت برد با استفاده از واتر جت برش خورده و در نمای ساختمان در شهر اهواز استفاده شده.

در قسمت های کناری این پروژه ورق فایبر سمنت برد با استفاده از واتر جت طرح مورد نظر کارفرما را به خود گرفته.

ضخامت ورق سمنت برد در این پروژه 12 میلیمتر بوده و در 25 روز پروژه به اتمام رسیده.

میتوان طرح های متفاوتتری نیز روی ورق فایبر سمنت برد داد تا هر نما منحصر به آن ساختمان باشد.

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید این نوع برش کاری روی ورق سمنت برد زیبایی خاصی به این ساختمان بخشیده.