Inner Banner

بازسازی ساختمان اداری آیت الله کاشانی با فایبر سمنت برد

امتیاز دهید :
بازسازی ساختمان اداری آیت الله کاشانی با فایبر سمنت برد
3d
پایان
در حین اجرا
قبل از اجرا
نمای کلی
3d
پایان
در حین اجرا
قبل از اجرا
نمای کلی
کارفرما: جناب آقای توکلی وضعیت پروژه: اتمام

بازسازی ساختمان اداری آیت الله کاشانی
طراحی و اجرای این پروژه با استفاده از متریال فایبر سمنت برد توسط شرکت کندونما انجام شده است.
در این پروژه از نمای سمنت برد طرح چوب و سمنت برد ساده استفاده شده است.