Inner Banner
بازسازی ساختمان اداری آیت الله کاشانی

بازسازی ساختمان اداری آیت الله کاشانی

امتیاز دهید :
کارفرما: جناب آقای توکلی وضعیت پروژه: اتمام

بازسازی ساختمان اداری آیت الله کاشانی
طراحی و اجرای این پروژه با استفاده از متریال فایبر سمنت برد توسط شرکت کندونما انجام شده است
در این نما از سمنت برد طرح چوب و سمنت برد ساده استفاده شده است

سمنت برد