Inner Banner
بازسازی نمایی قدیمی آزمایشگاه رصد

بازسازی نمایی قدیمی آزمایشگاه رصد

امتیاز دهید :
کارفرما: جناب آقای دکتر فرهادی وضعیت پروژه: اتمام

بازسازی نمای قدیمی پروژه آزمایشگاه رصد واقع در میدان رسالت با متریال کامپوزیت