بازسازی نمای فروشگاه با استفاده از کامپوزیت

نمای قبلی
طراحی نما
حین انجام کار

بازسازی نمای فروشگاه با استفاده از کامپوزیت


طراحی و اجرا نمای کامپوزیت این فروشگاه واقع در تقاطع خیابان فلسطین و شهدای ژاندارمری، توسط گروه کندونما انجام شد.

  • کارفرما :

    آقای بنجون

  • ندارد - ندارد

شرکت طراحی سایت : ره وب

سوالی دارید؟ کلیک کنید!