Inner Banner

اجرای نمای کامپوزیت در مجتمع مسکونی نوآور

امتیاز دهید :
اجرای نمای کامپوزیت در مجتمع مسکونی نوآور
پس از انجام
پس از انجام
پس از انجام
پس از انجام
وضعیت پروژه: اتمام

کاور کردن 4 ردیف تراس  12 طبقه با استفاده از لوورهای کامپوزیت
استفاده از لوور بهترین گزینه از نظر طراح ما بود که هم به زیبا شدن ساختمان کمک می کرد و هم مزاحم دید و گردش هوا در تراس نمی شد.
تنها نکته ای که در این نصب برای نمای کامپوزیت باید دقت شود استفاده از پروفیل های سنگین و ورق کامپوزیت ضخیم تر به دلیل وجود فشار باد در طبقات بالاتر است.