Inner Banner
بازسازی شرکت آذین تنه با سمنت برد

بازسازی شرکت آذین تنه با سمنت برد

امتیاز دهید :
وضعیت پروژه: اتمام

طراحی و اجرای نما توسط متریال های سمنت برد، شیشه فریملس و سنگ
که در دو مرحله نمای جنوبی و شرقی انجام پذیرفت.
نمای سمنت برد
شیشه فریملس