Inner Banner
نمای پروژه مسکونی جنت آباد

نمای پروژه مسکونی جنت آباد

امتیاز دهید :
کارفرما: مهندس خوشنویس وضعیت پروژه: اتمام

ترکیب زیبای چوب ترمو و سنگ در ساختمان مسکونی
استفاده از ترموود در نما به دلیل احساس گرمایی که چوب به عنوان متریال طبیعی با خود به همراه دارد هم به ترکیب بندی و زیبایی نما کمک میکند هم حامل انرژی و احساس خوب است.

ترموود
طراحی و اجرای ترموود
چوب ترمو

سمنت برد
طراحی و اجرای نمای سمنت برد