Inner Banner
امتیاز دهید :

مقایسه سرعت اجرا ، پرت مصالح و مقاومت حرارتی سمنت برد و متریال های دیگر

- مقایسه سرعت اجرا و پیاده سازی دیوار بر حسب متر مربع بین متریال های سمنت برد، دیوار گچی، دیوار AAC، دیوار لیکا و دیوار سفال

همانطور که مشاهده میفرمایید سرعت اجرای دیوار سمنت برد حدود 80 متر مربع در یک روز میباشد که بیش از دو برابر متریال های دیگر میباشد.

- مقایسه پرت مصالح در اجرای دیوار بر حسب درصد با متریالهای سمنت برد، دیوار گچی، دیوار AAC ، دیوار لیکا و دیوار سفال

همانطور که در نمودار ذکر شده است، پرت مصالح در اجرای دیوار فایبر سمنت برد، کمتر از یک درصد میباشد.

- مقایسه مقاومت حرارتی دیوار سمنت برد، تردی وال، بلوک پوکه صنعتی، بلوک بتن گازی، بلوک گچی،بلوک سفال و آجر فشاری

بنا به نمودار و مقایسه به عمل آمده واضح است، مقاومت حرارتی سمنت برد سمنت برد از ضریب بالایی در مقاومت حرارتی برخوردار میباشد.

 

طراحی و اجرای نمای سمنت برد

لیست قیمت سمنت برد