صفحه اصلی  »  خدمات  »  لیست قیمت فایبر سمنت برد

لیست قیمت فایبر سمنت برد           
  لیست قیمت Fiber Cement Board DP  
  ورق سمنت برد DP  
  شرح کالا ابعاد(میلیمتر) متر مربع/ ریال کاربرد  
  ورق سمنت برد ساده 1200×2400×4 278.000 سقف کاذب داخلی و خارجی  
  ورق سمنت برد ساده 1200×2400×6  370.000 سقف کاذب داخلی و خارجی  
  ورق سمنت برد ساده 1200×2400×8  462.000  دیوار داخلی Backer board  
  ورق سمنت برد ساده 1200×2400×10  558.000 نمای ساختمان- دیوار پیرامونی و داخلی  
  ورق سمنت برد ساده 1200×2400×12  698.000 نمای ساختمان- دیوار پیرامونی و داخلی CNC  
  ورق سمنت برد ساده 1200×2400×18  1.295.000 کف کاذب- CNC  
  ورق سمنت برد ساده 600×600×4  ناموجود تایل سقف کاذب  
  ورق سمنت برد ساده 600×600×6  ناموجود تایل سقف کاذب  
  ورق سمنت برد طرح چوب 2400×200×8  598.000 نمای چوب سایدینگ   
         


 - گواهینامه ها