صفحه اصلی  »  خدمات  »  لیست قیمت فایبر سمنت برد

لیست قیمت فایبر سمنت برد


           
  لیست قیمت Fiber Cement Board DP  
  ورق سمنت برد DP  
  شرح کالا ابعاد(میلیمتر) متر مربع/ ریال کاربرد  
  ورق سمنت برد ساده 1200×2400×4 242,000 سقف کاذب داخلی و خارجی  
  ورق سمنت برد ساده 1200×2400×6  322,000 سقف کاذب داخلی و خارجی  
  ورق سمنت برد ساده 1200×2400×8  402,000  دیوار داخلی Backer board  
  ورق سمنت برد ساده 1200×2400×10  458,000 نمای ساختمان- دیوار پیرامونی و داخلی  
  ورق سمنت برد ساده 1200×2400×12  538,000 نمای ساختمان- دیوار پیرامونی و داخلی CNC  
  ورق سمنت برد ساده 1200×2400×18  748,000 کف کاذب- CNC  
  ورق سمنت برد ساده 600×600×4  202,000 تایل سقف کاذب  
  ورق سمنت برد ساده 600×600×6  225,000 تایل سقف کاذب  
  ورق سمنت برد طرح چوب 3000×200×8  498,000 نمای چوب سایدینگ   
         


 - گواهینامه ها